Voor de derde keer op rij werd de droogkamer van onze airsocks cleanroomwasserij gevalideerd door Mann + Hummel. En wederom voldoen we op alle fronten aan de eisen! Een certificering die we met gepaste trots mogen dragen.

Voor het vaststellen van de kwaliteit werd het aantal stofdeeltjes vastgesteld door middel van ruimteluchtzuiverheidsmetingen. Deze metingen bepaalden of de ruimte aan de daarvoor gestelde eis voldoet. In de NEN-EN-ISO 14644-1:2015 wordt aangegeven waaraan de toegevoerde lucht in een geclassificeerde ruimte dient te voldoen. In dit geval een HEPA-filtersysteem met vermenging/verdunning door middel van inblaas middels halfronde airsocks voorzien van interne verlichting.

De luchtzuiverheid van de toegevoerde lucht uit inblaassysteem dient minimaal te voldoen aan klasse ISO-7, deze vastgesteld voor deeltjes van ≥ 0,5 en ≥ 5,0 μm/m³ 100% buitenlucht. Uit de metingen bleek dat de waarden ruimschoots werden gehaald en bijna voldoen aan klasse ISO-6. In combinatie met de RABC is Prihoda de enige wasserij van airsocks in Nederland die in staat is projecten in de voedselverwerkende industrie en farmacie te reinigen. Kruisbesmetting kan op deze manier onmogelijk plaatsvinden ongeacht fabricaat, lengte en diameter.